Aanmelden

Via onderstaande link kunt u een contactaanvraag doen. Wij zullen na het invullen hiervan contact met u opnemen voor een intakegesprek. Aanmelden voor leerjaar 2018 -2019 is nog steeds mogelijk voor leerjaar 1,2, 3 of 4.

Indien u uw zoon/dochter wilt aanmelden voor leerjaar 1 dan heeft u het aanmeldformulier van de basisschool nodig.  U kunt ter voorbereiding het formulier "contactaanvraag" online geheel of gedeeltelijk invullen. Het aanmeldformulier dat u heeft gekregen op de basisschool en het formulier "contactaanvraag" maakt uiteindelijk de aanmelding compleet.

Vindt u het prettiger om het formulier voor de contactaanvraag samen in te vullen dan bent u na het maken van een afspraak uiteraard altijd van harte welkom.  U kunt daarvoor contact opnemen met Susanne van de Haterd of Maike Verdouw. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 040-2114680 of via emailadres: s.vandehaterd@sghetplein.nl. Wij vinden het pretig als uw zoon of dochter mee komt naar het aanmeldgesprek.

Klik hier om het de contactaanvraag online in te vullen.


Belangrijke informatie die u dient mee te nemen tijdens de aanmelding:

  • Het aanmeldformulier dat u van de basisschool ontvangt (leerjaar 1);
  • BSN (Burgerservicenummer) van uw kind;
  • Bankrekening nummer;
  • Kopie identiteitsbewijs leerling en ouders indien andere nationaliteit dan de Nederlandse;
  • Onderzoeksrapportages, indien aanwezig;
  • Dyslexie- of dyscalculie verklaring indien aanwezig.
  • Voor brugklasleerlingen tevens:
  • Onderwijskundig rapport indien de leerlingen niet uit de regio Eindhoven/de Kempen komt;
  • Uitslagen intelligentietest (NIO) en sociaal-emotioneel onderzoek (bijvoorbeeld NPV-J) indien de basisschool deze heeft afgenomen.