Aanmelden

Via onderstaande link kunt u een contactaanvraag doen. Wij zullen na het invullen hiervan contact met u opnemen voor een intakegesprek. Aanmelden voor leerjaar 2018 -2019 is nog steeds mogelijk voor leerjaar 1,2, 3 of 4.

Indien u uw zoon/dochter wilt aanmelden voor leerjaar 1 dan heeft u het aanmeldformulier van de basisschool nodig.  U kunt ter voorbereiding het formulier "contactaanvraag" online geheel of gedeeltelijk invullen. Het aanmeldformulier dat u heeft gekregen op de basisschool en het formulier "contactaanvraag" maakt uiteindelijk de aanmelding compleet.

Vindt u het prettiger om het formulier voor de contactaanvraag samen in te vullen dan bent u na het maken van een afspraak uiteraard altijd van harte welkom.  U kunt daarvoor contact opnemen met Susanne van de Haterd of Maike Verdouw. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 040-2114680 of via emailadres: s.vandehaterd@sghetplein.nl. Wij vinden het pretig als uw zoon of dochter mee komt naar het aanmeldgesprek.

Op dit moment is er voor het profiel “Produceren, Installeren en Energie” (PIE) een wachtlijst. U kan zich nog wel aanmelden voor dit profiel omdat er altijd nog leerlingen zijn die uiteindelijk niet komen of andere keuzes maken. Wij kunnen echter een plaats binnen deze afdeling niet garanderen.

Klik hier om het de contactaanvraag online in te vullen.


Belangrijke informatie die u dient mee te nemen tijdens de aanmelding:

  • Het aanmeldformulier dat u van de basisschool ontvangt (leerjaar 1);
  • BSN (Burgerservicenummer) van uw kind;
  • Bankrekening nummer;
  • Kopie identiteitsbewijs leerling en ouders indien andere nationaliteit dan de Nederlandse;
  • Onderzoeksrapportages, indien aanwezig;
  • Dyslexie- of dyscalculie verklaring indien aanwezig.
  • Voor brugklasleerlingen tevens:
  • Onderwijskundig rapport indien de leerlingen niet uit de regio Eindhoven/de Kempen komt;
  • Uitslagen intelligentietest (NIO) en sociaal-emotioneel onderzoek (bijvoorbeeld NPV-J) indien de basisschool deze heeft afgenomen.