Ondersteuningsteam

   
     

Coördinator leerlingenzorg
mw. M. Verdouw
 
 Orthopedagoog
mw. E. Dekker
 
 
leerlingenbegeleider
Techniek & Vakmanschap
mw. S. van den Bosch

 

 Leerlingenbegeleider
Zorg & Welzijn
Dhr. H. Neggers

 
Zorgklas
mw. A. Pulles