Examens

Herexamens

Dinsdag 19 juni zijn op school de volgende herexamens: Nederlands kader en de herexamens van basis. Start 13.30 uur.
Donderdag 21 juni zijn de herexamens Engels en wiskunde in de Aristo zalen van 14.00 tot 16.00 uur. Adres Aristo, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven.

Leerlingen die her examen doen dienen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Praktijkexamens

De praktijkexamens worden in de periode van 9 tot en met 21 april afgenomen.

Examenrooster basis

wiskunde                 woensdag 11 april               PIE + MOBT                          09:00 -10:00 
wiskunde  woensdag 11 april  BWI+Z&W+E&O 13:30 -15:00
nask1  vrijdag 13 april  PIE+MOBT 09:00 -10:00
nask1  vrijdag 13 april  BWI 13:30 -14:30 
biologie  vrijdag 13 april  Z&W 13:30 -14:30
economie  vrijdag 13 april  E&O 13:30 -14:30
Nederlands  woensdag 9 mei  PIE +MOBT 09:00 -10.30
Nederlands  woensdag 9 mei  BWI+Z&W+E&O 13:30 -15:00
Engels  woensdag 16 mei  PIE+MOBT 09:00-10:00
Engels  woensdag 16 mei  BWI+Z&W+E&O 11:00 -12:00

 

Examenrooster kader

Nederlands            maandag 14 mei                    13:30-15:30
wiskunde dinsdag 15 mei 13:30 -15:30
Engels woensdag 16 mei 13:30 -15:30
biologie donderdag 17 mei 13:30 -15:30
economie woensdag 23 mei 13:30 -15:30
nask1 donderdag 24 mei 13:30 -15:30

Examenreglement:

Klik hier om het examenreglement van Vakcollege Eindhoven te bekijken.

programma van Toetsing en Afsluiting

Hier vind u het programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA)

basisberoepsgerichte leerweg 2017 - 2018
kaderberoepsgerichte leerweg 2017 -2018

Oefenen voor examens

Vind oefenexamens bij Cito

Kies onder Schriftelijke en praktische examens vmbo voor een jaar en kies vervolgens Vmbo cse Kb of BB, 1e of 2e tijdvak. Daarna zie je een overzicht van alle examenvakken met daar achter downloadknopjes voor opdrachten, tekstboekjes, uitwerkbladen én correctievoorschriften!

De examens van dít jaar kun je pas downloaden ruim nadat dit examen landelijk is afgenomen...

Veel succes met je examens!