Ga direct naar

                        
Zermelo         Leerlinks           
GGD                 Woots
Examen       
Folder Vakcollege


Mondkapjes verplicht vanaf 16 november

Vanaf 16 november geldt op alle scholen van Scholengroep Het Plein waar ook Vakcollege Eindhoven deel van uitmaakt een mondkapjesplicht:

Het beleid rond de mondkapjesplicht luidt als volgt:
• De mondkapjesplicht is een bindend kledingvoorschrift.
• De mondkapjesplicht geldt voor iedereen: alle leerlingen, alle medewerkers en ouders als zij op school zijn.
• We dragen een mondkapje in publieke ruimtes, als we ons door de ruimte bewegen of kunnen gaan bewegen. Dat betekent dat we in de gangen, aula, mediatheek, personeelskamer, toiletruimtes, kleedkamers, enzovoorts een mondkapje dragen zolang wen niet zitten. Zodra we zitten, waarbij volwassenen 1,5 meter onderling afstand houden, mag het mondkapje af. Leerlingen hoeven tijdens de les in de klas geen mondkapje te dragen.
• Tijdens praktijklessen en practica is de 1,5 meter afstand moeilijk aan te houden. Voor die lessen geldt dat leerlingen tijdens de les wél een mondkapje dragen.
• Leerlingen dragen geen mondkapje tijdens de sportlessen, omdat dit mogelijk de bewegingsvrijheid belemmert.
• Leerlingen krijgen van de school één uitwasbaar mondkapje. Mogelijk is dit al verstrekt. We gaan er dan vanuit dat leerlingen dat mondkapje, of een eigen mondkapje, dragen. Als de vestiging het beleid heeft, dat mondkapjes gegeven worden als de leerling daarom vraagt,dan krijgen de leerlingen die nog geen mondkapje hebben, er één van de school.
• Leerlingen die hun mondkapje zijn vergeten, worden naar huis gestuurd om het mondkapje op te halen.
• De mondkapjesplicht vervangt geen maatregelen. Alle andere maatregelen die het RIVM voorschrijft om verspreiding van het coronavirus te beperken, moeten gevolgd worden.
• Medewerkers of leerlingen die om medische redenen geen mondkapje mogen of kunnen die dragen, bespreken dit met de schoolleiding. De schoolleiding kan al dan niet ontheffing geven. In het geval van leerlingen kunnen ouders het gesprek met de schoolleiding aangaan.Klik hier voor de brief die hierover verzonden is.


Media
  • mondkapjespichtnov2020

Waar ligt jouw toekomst?

Jij gaat het maken!

Vakcollege Eindhoven is een school waar we je op basis van interesses en kwaliteiten uitdagen en waar je een praktische opleiding volgt: al vanaf het eerste jaar richting een vmbo- én mbo diploma! Hiertoe werken we samen met regionale bedrijven en instellingen. Voor onze leerlingen betekent dit dat ze worden opgeleid tot vakman/vakvrouw en een diploma halen waarmee ze aan de slag kunnen. Voor bedrijven betekent het dat ze kunnen rekenen op geschoolde vakmensen met een opleiding die is afgestemd op de dagelijkse praktijk. Juist omdat we op de interesses en kwaliteiten  inspelen en onze leerlingen persoonlijk begeleiden, voorkomen we dat ze vroegtijdig de school verlaten. Ook geeft Vakcollege Eindhoven leerlingen met een dubbel advies (bb/kb) de mogelijkheid om op te stromen naar kb niveau. Dit wordt per vak bekeken. Maatwerk dus! Leerlingen worden gestimuleerd om voor een mbo-diploma te gaan wat door de intensieve samenwerking met bedrijven, instellingen en Summa College mogelijk is. Met andere woorden: met een diploma van Vakcollege Eindhoven ga je het maken!

Jacques Wilbers

Directeur Vakcollege Eindhoven

Je leert direct een vak

Samen aan de slag met de praktijk

Bedrijven en organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening spelen een belangrijke rol bij de opleidingen van Vakcollege Eindhoven. Samen met deze partijen werkt het Vakcollege aan een nieuwe generatie vakmensen: de werknemers van de toekomst. Die samenwerking gaat verder dan het bieden van stageplaatsen. De actieve inbreng in de organisatie en de inhoud van het onderwijs is een van de succesfactoren van het Vakcollege. Een wisselwerking waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt: leerlingen leren in een praktijkomgeving een echt vak, organisaties profiteren van die beter opgeleide vakmensen.

Vakcollege Eindhoven kan rekenen op de steun van verschillende organisaties in techniek,  zorg en dienstverlening. Bedrijven en instellingen die op een bepaalde manier bijdragen aan de ontwikkeling van het Vakcollege. Deze organisaties kunnen op hun beurt rekenen op gemotiveerde, goed opgeleide stagiaires en toekomstige werknemers.

 


Vanaf de start de juiste begeleiding

Je leert op Vakcollege Eindhoven een echt vak! De praktijk speelt daarin een belangrijke rol, net als de samenwerking met het Summa College. Leerlingen kunnen rekenen op persoonlijke begeleiding en ouders worden betrokken bij de opleiding en de keuzes die leerlingen moeten maken. Mocht je daarnaast extra ondersteuning nodig hebben, dan staat het team van Vakcollege Eindhoven met de nodige expertise voor je klaar.