Aanmelden van zij- instromers voor schooljaar 2020 - 2021

In sommige gevallen wisselen leerlingen van school. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. De leerling zit bijvoorbeeld op een school die geen bovenbouw biedt en daarom van school moet wisselen. Of de leerling krijgt het advies om over te stappen naar een ander onderwijsniveau dat de huidige school niet biedt. De aannamecommissie beoordeelt of uw zoon/dochter toelaatbaar is of niet. Klik hier voor het contactformulier.

Hier gelden 2 verschillende routes voor:

Voor de leerlingen die afkomstig zijn van het Antoon Schellens College. Zij kunnen een afspraak maken voor een aanmeldgesprek op 2 t/m 5 maart en het bovenstaande contactformulier invullen.
U kunt een afspraak maken voor een aanmeldgesprek, tel: 040 -211 46 80
We stellen op prijs als uw zoon/dochter meekomt naar het aanmeldingsgesprek.

Zij- instromers vanuit andere VO scholen kunnen hiervoor een afspraak maken met de teamleider Techniek of de teamleider Zorg & Welzijn. U kunt hier contact voor opnemen met de administratie, tel: 040 -2114680.

In de loop van dit jaar zullen we vermelden hoeveel plekken we beschikbaar hebben in de diverse vakscholen voor zij-instroom. (bericht van februari 2020)