Aanmeldingen brugklas, Antoon Schellens College, Helder en Stedelijk College Anderstaligen

AANMELDEN VOOR SCHOOLJAAR 2019 -2020 IS NIET MEER MOGELIJK.

Aanmelden schooljaar 2020 -2021

Wij stellen het op prijs als u een afspraak maakt voor het aanmelden.
Dit kan via telefoonnummer: 040 -2114680. Wij vinden het prettig als uw zoon of dochter mee komt naar het aanmeldgesprek.

Vroege aanmeldingen (OPP leerlingen) brugklas 3 t/m 6 februari 2020

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld een leerling met een diagnose binnen het autistisch spectrum of ADHD en leerlingen met forse didactische achterstanden (achterstanden groter dan 25% op minimaal twee van de vier leergebieden; begrijpend lezen, spellen, technisch lezen, rekenen) moeten vóór de reguliere aanmeldingen in maart aangemeld worden.

Aanmelden kan door het maken van een afspraak via telefoonnummer: 040 -2114680. Binnenlopen kan ook zonder afspraak op de volgende tijden:

maandag 3 februari 2020  van 14.00 tot 20.00 uur
dinsdag 4 februari 2020 van 14.00 tot 20.00 uur
woensdag 5 februari van 14.00 tot 17.00 uur
donderdag 6 februari van 14.00 tot 17.00 uur

Aanmeldingen brugklas en zijinstroom Antoon Schellens College, Helder en Stedelijk College, afdeling anderstaligen 2 t/m 5 maart 2020.

Wij stellen het op prijs als u een afspraak maakt voor het aanmelden. 
Dit kan via telefoonnummer: 040 -2114680. Wij vinden het prettig als uw zoon of dochter mee komt naar het aanmeldgesprek.

Binnenlopen kan ook zonder afspraak  op onderstaande tijden:

maandag 2 maart: 14.00 tot 20.00 uur
dinsdag 3 maart: 14.00 tot 20.00 uur
woensdag 4 maart: 14.00 tot 17.00 uur
donderdag 5 maart: 14.00 tot 17.00 uur

Indien u uw zoon/dochter wilt aanmelden voor leerjaar 1 dan heeft u het aanmeldformulier van de basisschool nodig.  U kunt ter voorbereiding het formulier "contactaanvraag" online geheel of gedeeltelijk invullen. Het aanmeldformulier dat u heeft gekregen op de basisschool en het formulier "contactaanvraag" maakt uiteindelijk de aanmelding compleet. 

Klik hier om de contactaanvraag online in te vullen.

Vindt u het prettiger om het formulier voor de contactaanvraag samen in te vullen dan bent u na het maken van een afspraak uiteraard altijd van harte welkom. 

Belangrijke informatie die u dient mee te nemen tijdens de aanmelding voor leerjaar 1:

  • Het aanmeldformulier dat u van de basisschool ontvangt (leerjaar 1);
  • BSN (Burgerservicenummer) van uw kind;
  • Bankrekening nummer;
  • Kopie identiteitsbewijs leerling en ouders indien andere nationaliteit dan de Nederlandse;
  • Onderzoeksrapportages, indien aanwezig;
  • Dyslexie- of dyscalculie verklaring indien aanwezig;
  • Onderwijskundig rapport indien de leerlingen niet uit de regio Eindhoven/de Kempen komt;
  • Uitslagen intelligentietest (NIO) en sociaal-emotioneel onderzoek (bijvoorbeeld NPV-J) indien de basisschool deze heeft afgenomen.