Aanmelden van zij- instromers voor schooljaar 2020 - 2021

In sommige gevallen wisselen leerlingen van school. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. De leerling zit bijvoorbeeld op een school die geen bovenbouw biedt en daarom van school moet wisselen. Of de leerling krijgt het advies om over te stappen naar een ander onderwijsniveau dat de huidige school niet biedt. De aannamecommissie beoordeelt of uw zoon/dochter toelaatbaar is of niet. Klik hier voor het contactformulier.

Hier gelden 2 verschillende routes voor:

Voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende VO scholen geldt als aanmeldperiode 2 t/m 5 maart 2020
Antoon Schellens College;
Pleinschool Helder;
 Stedelijk College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EAO)

U kunt een afspraak maken voor een aanmeldgesprek, tel: 040 -211 46 80
We stellen op prijs als uw zoon/dochter meekomt naar het aanmeldingsgesprek.

Zij- instromers vanuit andere VO scholen kunnen zich aanmelden op 28 en 29 mei 2020. 
Houd deze website in de gaten voor meer informatie over de wijze van aanmelden van deze zij - instromers op Vakcollege Eindhoven. In de loop van dit jaar zullen we vermelden hoeveel plekken we beschikbaar hebben in de diverse vakscholen voor zij-instroom.