Online lessen op Vakcollege Eindhoven

Op diverse manieren wordt er door de docenten afstandsonderwijs gegeven aan de leerlingen uit leerjaar 1,2, en 3.
Aangezien we nog enkele weken te gaan hebben en mogelijk langer, is er besloten om te gaan werken met een rooster voor een klas. Dit rooster wordt in Magister geladen en de lesgevende docent zal dan de aan- en afwezigheid bij de online lessen gaan bijhouden. Dit biedt voor ouders ook de mogelijkheid om dit te volgen en het geeft meer structuur voor de leerlingen.

Er wordt minimaal 1 klassikale les per week per vak gegeven via  Micosoft Teams. Leerlingen kunnen via de chatfunctie altijd vragen stellen over de lesstof/huiswerk via de chatfunctie, ook buiten het lesuur om.  

Daarnaast onderhoudt de docent maar ook de mentor wekelijks contact met de leerlingen. Dit staat als CU (contactuur ) in het rooster. Het rooster staat in Magister, raadpleeg dit ook voor je huiswerk.

Leerlingen kunnen altijd met de mentor zaken bespreken per mail of chat , ook als ze iets kwijt willen dat niet direct met de lesstof te maken heeft.