Afspraken betreffende gebruik mobiele telefoons 

Met ingang van 5 januari 2020 zijn er binnen Vakcollege Eindhoven nieuwe afspraken gemaakt betreffende het gebruik van mobiele telefoons binnen het schoolgebouw.

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse leven maar gebruik is niet altijd wenselijk, ook niet op school. In het leslokaal is een telefoon niet nodig of wenselijk. Het verstoort de les, het leidt af. Toch is de telefoon een storende factor in de school en niet alleen in de les. Maar soms heb je hem gewoon nodig voor Magister of Zermelo. Ook is het fijn dat je een telefoon bij je hebt want dan kan je er een spel mee spelen of een whats app versturen. Vooral als je een tussenuur of pauze hebt

Na alle gesprekken met ouders, de deelraad, de collega’s en enkele leerlingen hebben we voor onszelf daarom de volgende uitgangspunten bepaald:

Uitgangspunten 

- De telefoon is een gebruiksvoorwerp dat dient ter gemak en soms ter vermaak. De telefoon mag echter het onderwijsproces in      de klas op geen enkele manier in de weg staan.

- Het gebruik van de telefoon en de daaraan gekoppelde social media mag geen negatief effect hebben op het gevoel van welbevinden en de veiligheid of de privacy van mensen schaden.

Dit betekent dat wij de volgende afspraken met jullie als leerlingen en de ouders maken:

Afspraken

- Tijdens de lessen is de telefoon niet zichtbaar aanwezig en staat volledig uit of in vliegtuig modus;

- De telefoon mag niet gebruikt worden in lokalen alleen in de algemene verblijfsruimtes van de school. Hieronder vallen de gangen, de aula, de hal en het schoolplein;

- Leerlingen mogen geen opnames (foto’s, films, geluid) maken met de telefoon;

- De telefoon mag niet gebruikt worden om medeleerlingen te bedreigen, te pesten of in verlegenheid te brengen;

- Leerlingen mogen in het gebouw niet telefoneren. Dit dient ten allen tijden buiten het gebouw te gebeuren;

- Ouders is gevraagd om alleen in geval van dringende redenen contact met jullie op te nemen. Dit moet altijd via de receptie lopen.
Indien leerlingen zich niet houden aan de afspraken dan wordt hier gepast op gereageerd.

Digitaal pesten wordt niet geaccepteerd!

In het geval je opnames maakt van medeleerlingen of medeleerlingen bedreigt, pest of in verlegenheid brengt gaan we meteen over op strenge maatregelen en betrekken we je ouders er bij. Iedereen in deze school mag zijn wij hij of zij is en moet zich veilig kunnen voelen.