Documenten

Op deze pagina staan diverse documenten van Vakcollege Eindhoven in digitale vorm.
Deze zijn ook ter inzage op te vragen bij de administratie. 

Anti -Pestprotocol

Examenregelement

Folder Vakcollege Eindhoven 2019 -2020

VO GIDS

Leerlingenstatuut

Handleiding Magister

Klachtenregeling OMO

Privacyreglement Scholengroep Het Plein voor leerlingen*

Privacyreglement Scholengroep Het Plein voor medewerkers*

Protocol camaratoezicht

Schoolgids 2019 -2020
Onze schoolgids verschijnt in digitale vorm. In deze schoolgids leest u onder andere alles over ons onderwijsaanbod, de rechten en plichten van ouder(s), leerlingen en bevoegd gezag, aansprakelijkheid en verzekeringen. 

Schoolondersteuningsprofiel

VO GIDS

**OMO beschikt over een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van scholengroep Het Plein: Esther Le Large MA, e.lelarge@sghetplein.nl, Beleidsadviseur Kwaliteit.