Examens 2020

In schooljaar 2018 -2019 zijn al onze examenleerlingen geslaagd. Een score van 100% waar wij trots op zijn!

Rooster examens AVO vakken 2019 -2020

In verband met de maatregelen rondom corona is er een wijziging in de data waarop de examens worden afgenomen. Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen en nemen deze examens in kleine groepjes af.

Update 24 maart:  vanuit het ministerie van Onderwijs is aangegeven dat de Centrale Examens vervallen. Klik hier voor de brief die vanuit de directie van Vakcollege Eindhoven hierover verzonden is.

Update 9 april:  vanuit het ministerie van Onderwijs is een nieuwe slaag/zak regeling doogegeven. Klik hier voor de brief die hierover door het Vakcollege verzonden is.

Uitslag examens

De uitslag van het examen is donderdag 4 juni: de leerlingen worden tussen13.00 en 15.00 uur door hun mentor gebeld over de uitslag.
Leerlingen die dan nog niet geslaagd zijn kunnen in aanmerking komen om een resultaatverbeteringstoets te maken.

Examenreglement:

Klik hier om het examenreglement van Vakcollege Eindhoven te bekijken. 

Zak/slagingsregeling voor 2020

De Schoolexamencijfers zijn bepalend voor de einduitslag

De leerling is geslaagd indien:

- het eindcijfer Nederlands tenminste een 5 is en

- voor alle vakken het eindcijfer een 6 of hoger is of

- voor één van de vakken het eindcijfer een 5 en alle overige vakken het eindcijfer een 6 of hoger is of

- voor één van de vakken het eindcijfer een 4 en alle overige vakken het eindcijfer een 6 of hoger is en waarvan tenminste één een 7
   of hoger is of

- voor 2 van de vakken het eindcijfer een 5 en alle overige vakken het eindcijfer een 6 of hoger is en waarvan tenminste één een 7 of hoger is en

- het vak lichamelijke opvoeding en het kunstvak elk met “voldoende” of “goed” beoordeeld is.

- Het gemiddeld van eindcijfers van alle beroepsgerichte keuzevakken worden aangemerkt als het eindcijfer van één vak (het   
   zogenaamde combinatiecijfer). Geen van de cijfers die dit gemiddelde bepalen mag lager zijn dan een 4.

Het schoolexamen moet volledig zijn afgerond. Alle PTA toetsen moeten gemaakt zijn.

Programma van Toetsing en Afsluiting

Klik hier voor de PTA BBL 2019 -2020
Klik hier voor de PTA  KBL  2019 -2020 

Diploma uitreiking: donderdagavond 2 juli 2020