Examens 2020

In schooljaar 2018 -2019 zijn al onze examenleerlingen geslaagd. Een score van 100% waar wij trots op zijn!

Rooster examens AVO vakken 2019 -2020

In verband met de maatregelen rondom corona is er een wijziging in de data waarop de examens worden afgenomen. Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen en nemen deze examens in kleine groepjes af.

Update 24 maart:  vanuit het ministerie van Onderwijs is aangegeven dat de Centrale Examens vervallen. Klik hier voor de brief die vanuit de directie van Vakcollege Eindhoven hierover verzonden is.

Examenreglement:

Klik hier om het examenreglement van Vakcollege Eindhoven te bekijken. (24 maart 2020: er zullen vanuit het ministerie van Onderwijs nieuwe richtlijnen komen waarmee bepaalt wordt of een leerling geslaagd is)

Programma van Toetsing en Afsluiting

Klik hier voor de PTA BBL 2019 -2020
Klik hier voor de PTA  KBL  2019 -2020 

Diploma uitreiking: donderdagavond 2 juli 2020