Schoolfotograaf

Fotograaf Vandenberg-ID maakt elk jaar pasfoto’s. Voor het verzorgen van onderwijs gebruikt de school deze foto op de schoolpas en in Magister.

Voor het aanbieden van foto’s aan ouder(s)/verzorger(s) vragen we in de verklaring voor het verwerken van gegevens toestemming om het emailadres van ouder(s)/verzorger(s) aan de fotograaf te geven. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen van de fotograaf een email met een link naar de webshop. De foto is daar digitaal te bestellen. De school is bij deze transactie niet betrokken.

In schooljaar 2020 -2021 komt de schoolfotograaf op vrijdag 11 september naar Vakcollege Eindhoven.